Sao Thiên Lương tọa Cung Mệnh, hóa giải
Tử vi / 18 May, 2016

Sao Thiên Lương tọa Cung Mệnh, hóa giải Sao Thiên lương trong Âm dương Ngũ hành thuộc dương Thổ là sao thứ hai trong chòm Nam tào, năm giữ thọ, hóa khí là âm, chủ phúc thọ, phú, quý, là sao thanh quý, là chủ cung Thụ mẫu, có thể chế giải tai ương.   Dung mạo và tính cách Người có sao Thiên lương tọa cung Mệnh thường tướng mạo đôn hậu thanh tú, thể hình gầy nhỏ, thần mắt ôn hòa, thái độ nhã nhặn, cử chỉ ung dung. Tính tình thoải mái, nho nhã lễ nghĩa, lời nói thật thà, chân thành, có tấm lòng lương thiện. Là người thông minh, có cơ mưu, có tài ăn nói, tư tưởng siêu nhiên, chính trực vô tư, làm việc quả quyết, xử thế có nguyên tắc, không màng danh lợi, có  lòng nghĩa hiệp, có thể nghĩ thay người khác, có phong thái trưởng giả, được mọi người kính trọng. Dùng tình cảm hành sự, nhiệt tình quá mức, thích những chuyện dông dài, chú trọng thể diện, không thiên về xử lý vấn đề bằng tiền bạc. Thích nghiên cứu về tôn giáo, y dược, triết lý. Phụ nữ có sao Thiên lương tọa mệnh, dung…